Uvjeti korištenja

Privredno društvo MEDIA 3.0 PUBLISHING d.o.o. Beograd – Savski venac (u daljem tekstu: „Trgovac“, „mi“, „nas“, „naša“, „našom“, „nam“) sa sedištem na adresi Svetog Nauma 1, 11000 Beograd, Republika Srbija, matični broj: 21860476, PIB: 113401527, delatnost i šifra delatnosti: 5814 – Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja, adresa za prijem elektronske pošte: [email protected] adresa web sajta: www.vogueadria.com (u daljem tekstu: „Portal Vogue Adria“) dana 20.02. 2024. godine definiše sledeće opšte uslove poslovanja.

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Opšte odredbe

Ovi opšti uslovi poslovanja (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“) sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o trgovini i Zakonom o obligacionim odnosima.

Opštim uslovima se na jedinstven način utvrđuju uslovi pod kojima Vam: (a) omogućavamo korišćenje i pristup različitim sadržajima, uključujući internet vesti, foto galerije, uslugu pretraživanja sadržaja i video sadržaje na Portalu Vogue Adria i (b) pružamo uslugu elektronske trgovine, što obuhvata i postupak za ostvarivanje prava i obaveza Trgovca i kupca proizvoda (u daljem tekstu: „Korisnik“, „Vi“, „Vaša“, „Vašom“, „Vam“).

Pristup i korišćenje sadržaja na Portalu Vogue Adria omogućeno je u skladu sa Opštim uslovima. Zadržavamo pravo ukidanja i promene izgleda i sadržaja, kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni deo Portala Vogue Adria, bez obaveze prethodne najave.

Opšti uslovi su uzajamno obavezujući i primenjuju se na sve posetioce Portala Vogue Adria i ugovorne odnose Trgovca i Korisnika u vezi sa elektronskom trgovinom ostvarenom posredstvom Elektronske prodavnice (kako je dole definisana), izuzev ako posebnim ugovorom nije drugačije predviđeno.

Ukoliko ne razumete bilo koji element Opštih uslova molimo Vas da nas kontaktirate na adresu za prijem elektronske pošte: [email protected].

Opšti uslovi su sastavni deo ugovora o kupovini između Trgovca i Korisnika.

Elektronska prodavnica označava prodavnicu u okviru Portala Vogue Adria dostupnu na internet adresi http://www.vogueadria.com preko koje Trgovac nudi Proizvod (kako je dole definisan) i omogućava Korisnicima da naruče Proizvod, u skladu sa Opštim uslovima (u daljem tekstu: „Elektronska prodavnica“).

Svako zainteresovano poslovno sposobno, domaće ili strano, fizičko ili pravno lice odnosno preduzetnik može postati Korisnik pristupom Portalu Vogue Adria, odnosno Elektronskoj prodavnici, pod uslovima i na način iz Opštih uslova.

Svakom pojedinačnom posetom Portalu Vogue Adria i Elektronskoj prodavnici, odnosno svaki put kada koristi uslugu elektronske trgovine posredstvom Elektronske prodavnice, Korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama Opštih uslova i da ih prihvata, a Opšti uslovi primenjuju se na svaku pojedinačnu kupovinu Proizvoda izvršenu od strane svakog pojedinačnog Korisnika.

Za korišćenje Portala Vogue Adria i/ili kupovinu Proizvoda, Korisnik navodi samo one podatke o sebi (podatke o ličnosti) koji su neophodni kako bi se Korisniku omogućilo pristupanje Portalu Vogue Adria, odnosno Elektronskoj prodavnici i kupovina Proizvoda, a o čemu se možete informisati u našoj politici privatnosti. Korisnik ne mora postati registrovani korisnik da bi koristio Portal Vogue Adria ili izvršio kupovinu Proizvoda u našoj Elektronskoj prodavnici.

Proizvodi

U Internet prodavnici nudimo Korisnicima jedinstveno izdanje časopisa Vogue na srpskom, hrvatskom, slovenačkom i engleskom jeziku (u daljem tekstu: „Proizvod“). U svakom trenutku, Korisnik samostalno i slobodno odlučuje da li će poručiti Proizvod. Korisniku je omogućena kupovina godišnje pretplate, pri čemu će cena pretplate i broj Proizvoda koji će biti isporučen Korisniku biti srazmerni broju punih meseci preostalih u trenutku kupovine do kraja kalendarske godine u kojoj Korisnik vrši kupovinu. Korisniku je omogućena i kupovina Proizvoda na mesečnom nivou.

Poručivanje Proizvoda i zaključenje ugovora o kupovini

Da biste izvršili porudžbinu, potrebno je da sledite postupak online poručivanja i da kliknete na opciju „Izvrši porudžbinu”. Odmah nakon toga, a najkasnije u roku od 24h od trenutka kada ste izvršili porudžbinu, primićete i-mejl u kome potvrđujemo da smo primili Vašu porudžbinu (u daljem tekstu: „Potvrda porudžbine”). Kada primite Potvrdu porudžbine, potvrđujemo Vam da smo primili Vašu porudžbinu i najkasnije u roku od 24h od trenutka kada primite Potvrdu porudžbine, obavestićemo Vas i-mejlom da li je porudžbina prihvaćena         i da će biti dostavljena na naznačenu adresu isporuke (u daljem tekstu: „Potvrda slanja”). Tom prilikom ćete biti obavešteni i da li je Proizvod dostupan, tj. da li ga ima na stanju ili možemo da ga nabavimo ili nije dostupan za prodaju, u zavisnosti od čega se određuje rok isporuke koji se ima primeniti u konkretnom slučaju. Potvrdom slanja potvrđujemo da možemo da Vam isporučimo Proizvod, u odabranoj količini, i na taj način dolazi do zaključenja ugovora o kupovini. Uz Potvrdu slanja ćemo Vam priložiti i sledeće dokumente: (a) predračun, (b) elektronsku potvrdu sa informacijama o Vašoj porudžbini, kako biste u svakom trenutku imali specifikaciju Vaše porudžbine, (c) formular izjave o odustanku od Ugovora o kupovini („Izjava o odustanku“) i (d) reklamacioni formular („Reklamacioni formular“).

Ugovor o kupovini će biti zaključen kada Vam i-mejlom pošaljemo Potvrdu slanja. Ugovor o kupovini, pored Vaše porudžbine, čine i Potvrda porudžbine i Potvrda slanja (uključujući predračun), kao i ovi Opšti uslovi (u daljem tekstu: „Ugovor o kupovini“). Ugovor o kupovini se odnosi isključivo na Proizvode koje smo naznačili u Potvrdi slanja. S tim u vezi, nismo u obavezi da Vam isporučimo Proizvod čiju isporuku nismo potvrdili u Potvrdi slanja. Ugovor o kupovini između Trgovca i Korisnika može biti zaključen na srpskom i engleskom jeziku, u pisanoj formi.

Ovi Opšti uslovi su Vam dostupni na adresi Elektronske prodavnice i biće Vam poslati zajedno sa Potvrdom slanja.

Isporuka Proizvoda

Vreme isporuke zavisi od dostupnosti Proizvoda na stanju. U slučaju da je konkretan Proizvod dostupan na stanju mi ćemo izvršiti slanje tog Proizvoda Korisniku odmah nakon što Vam pošaljemo Potvrdu slanja. Mi nećemo odgovarati ukoliko isporuku Proizvoda nismo izvršili na vreme jer je Korisnik propustio da dostavi prethodno tražene instrukcije za isporuku Proizvoda ili podatke neophodne za realizaciju ugovora o kupovini, niti ukoliko je isporuka Proizvoda onemogućena okolnostima koji su van naše kontrole, kao što su zatvaranje granica, štrajk kurirskih službi, epidemija virusa i dr. Mi isporučujemo Proizvode Korisniku korišćenjem usluga JP Pošta Srbije za teritoriju Republike Srbije i kada se Proizvod isporučuje u inostranstvo.

Proizvodi se isporučuju na teritoriji Republike Srbije u roku od 2 (dva) radnih dana od dana slanja poručenih Proizvoda (koji su naznačeni u Potvrdi slanja) odnosno, u roku od 5 (pet) radnih dana od dana slanja poručenih Proizvoda (koji su naznačeni u Potvrdi slanja) u slučaju kada se Proizvodi isporučuju u inostranstvo.

Troškove isporuke Proizvoda troškove snosite Vi (uključujući, sve troškove carine, poreza i ostale troškove koji se mogu pojaviti). Troškovi isporuke Proizvoda će biti naplaćeni istovremeno sa cenom.

U svakom slučaju, Korisnik će u Potvrdi slanja biti informisan o dodatnim troškovima koji padaju na njegov teret.

Do trenutka preuzimanja Proizvoda od strane Korisnika, rizik za slučajnu propast i oštećenje, odnosno gubitak Proizvoda tokom isporuke Proizvoda snosimo mi, odnosno prevozilac. U trenutku preuzimanja Proizvoda od strane Korisnika rizik za slučaju propast i oštećenje Proizvoda prelazi na Korisnika.

Kako bismo mogli da Vam izvršimo isporuku Proizvoda na vreme neophodno je da nam prilikom poručivanja Proizvoda dostavite sledeće podatke ime i prezime, pol, mesto i adresa za isporuku/mesto i adresa prebivališta, broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona i i-mejl adresu. U cilju isporuke Proizvoda u obavezi smo da određene podatke o ličnosti podelimo sa kurirskom službom koja vrši dostavu Proizvoda. U suprotnom, bićemo onemogućeni da Vam isporučimo Proizvod.

Nemogućnost isporuke

Ako je nemoguće isporučiti Proizvod (npr. niste pronađeni na adresi za isporuku robe), porudžbina će biti vraćena Trgovcu.

Biće Vam ostavljena poruka sa podacima o tome gde se Proizvodi koje ste poručili nalaze i šta je potrebno da učinite da biste ih preuzeli. Ako nakon 30 (trideset) dana od datuma kada je Vaša porudžbina bila raspoloživa za isporuku ista nije isporučena iz razloga za koje ne snosimo odgovornost, pretpostavićemo da želite da raskinete Ugovor o kupovini. Smatraće se da je Ugovor o kupovini raskinut prvog dana nakon isteka napred pomenutog roka od 30 (trideset) dana. Usled raskidanja Ugovora o kupovini biće Vam vraćene sve uplate koje smo primili od Vas, osim troškova isporuke koje smo snosili mi (na teritoriji Republike Srbije), odnosno Vi (za isporuke u inostranstvu) u roku od 30 (trideset) dana od datuma raskidanja Ugovora o kupovini robe.

Cena i plaćanje

Prodajna cena je konačna cena po jedinici Proizvoda, sa uračunatim pripadajućim PDV-om. U slučaju kupovine godišnje pretplate, cena će biti obračunata i istaknuta u zavisnosti od broja punih meseci preostalih u trenutku kupovine do kraja kalendarske godine u kojoj Korisnik vrši kupovinu.

Cena se ističe u dinarima (RSD), evrima (EUR) i konvertabilnim markama (KM) dok se plaćanje izvršava isključivo u dinarima (RSD). U slučaju da se plaćanje cene obavlja iz inostranstva, iznos za koji će biti zadužen Vaš bankovni račun biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koristi Vaša banka, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost razlike između iznosa za koji će biti zadužen Vaš bankovni račun i cene navedene u našoj Elektronskoj prodavnici.

Zadržavamo pravo da izmenimo cene i druge komercijalne uslove, o čemu ćemo Korisnike blagovremeno obavestiti na adresi Elektronske prodavnice. Korisnik će o komercijalnim uslovima biti obavešten u Potvrdi slanja.

Korisnik je dužan da kupljeni Proizvod plati pouzećem (prilikom isporuke Proizvoda), odnosno korišćenjem platnih kartica Visa, Mastercard, Maestro i American Express. Korisnik, pored cene, plaća i troškove transakcije (bankarska provizija) čiji iznos određuje banka i eventualno troškove isporuke. U slučaju da je isporuka Proizvoda na teritoriji Republike Srbije Korisnik samoinicijativno odlučuje da li će platiti Proizvod pouzećem ili platnom karticom, dok za isporuke u inostranstvo postoji isključivo mogućnost plaćanja platnom karticom.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost ličnih podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Raiffeisen bank, te se proces naplate obavlja posredstvom banke. Nijednog trenutka Vaši podaci o platnoj kartici nisu dostupni nama.

Mi ćemo Vam poslati elektronsku fakturu na i-mejl adresu koju ste ostavili prilikom slanja porudžbine.

Elektronska faktura ima isto pravno dejstvo kao faktura u štampanom obliku. S tim u vezi, nismo u obavezi da Vam dostavimo elektronsku fakturu u štampanom obliku. Izuzetno, na Vaš poseban zahtev, možemo da Vam dostavimo fakturu u štampanom obliku putem obične pošte za šta možemo da Vam naplatimo troškove poštanskih usluga.

Mi nismo odgovorni u slučaju da Korisnik ne primi blagovremeno elektronsku fakturu ili fakturu u štampanom obliku (usled kvara na računarskoj mreži ili propusta u radu poštanske službe).

Korisnik je dužan da nas odmah po isteku uobičajenog roka za prijem elektronskog računa ili računa u štampanom obliku obavesti o izostanku i zatraži slanje duplikata.

Pravo na odustanak

Zaključenje ugovora o kupovini Robe putem interneta smatra se zaključenjem ugovora na daljinu. Sastavni deo ugovora na daljinu je i pravo na odustanak od ugovora u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Korisnik može da koristi pravo na odustanak isključivo u slučaju kupovine godišnje pretplate.

Rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče od dana zaključenja Ugovora o kupovini.

Da biste ostvarili svoje pravo na odustanak od ugovora potrebno je da popunite i potpišete Izjavu o odustanku koju ćete dobiti zajedno sa Potvrdom slanja i da je dostavite Trgovcu na i-mejl adresu . Mi smo dužni da Korisniku izdamo potvrdu o prijemu Izjave o odustanku.

Ukoliko je plaćanje obavljeno korišćenjem platnih kartica Visa, Mastercard, Maestro i American Express, Korisnik je dužan da u izjavi o odustanku navede i podatak iz potvrde o uspešno obavljenom plaćanju (TRANSACTION_ID, AUTH_CODE).

Korisnik je dužan da Trgovcu najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana slanja Izjave o odustanku vrati Proizvod, ukoliko mu je Trgovac u periodu od dana zaključenja Ugovora o prodaji do slanja Izjave o odustanku isporučio Proizvod. Sledstveno, smatraće se da nam je Proizvod vraćen ako ga je Korisnik poslao pre isteka roka od 14 (četrnaest) dana, koji rok se računa od dana slanja Izjave o odustanku.

Troškove vraćanja Proizvoda snosi Korisnik koji je odustao od zaključenog Ugovora o prodaji. Korisnik je dužan da Proizvod pošalje Trgovcu nazad putem kurirske službe koja je Korisniku isporučila robu (JP Pošta Srbije). Proizvod koji se vraća mora biti nekorišćen, neoštećen i u originalnom pakovanju, a uz Proizvod mora biti priložena elektronska faktura.

Trgovac je u obavezi da izvrši povraćaj plaćene cene Korisniku, za vraćen Proizvod, u roku od 14 (četrnaest) dana od dana prijema Izjave o odustanku, i to na isti način kako je i izvršeno plaćanje cene od strane Korisnika, kao i  troškova isporuke (ukoliko ih je bilo).

Trgovac zadržava pravo da odloži povraćaj plaćene cene dok ne dobije Proizvod koji se vraća ili dok mu Korisnik ne dostavi dokaz da je poslao Proizvod (u zavisnosti od toga šta nastupa prvo).

Korisnik je odgovoran za umanjenu vrednost Proizvoda koja je nastala kao posledica rukovanja Proizvodom na način koji nije adekvatan za redovno korišćenje Proizvoda.

Izuzetak od prava na odustanak

Korisnik nema pravo na odustanak od zaključenog Ugovora o prodaji u slučaju pojedinačnih kupovina i isporuka Proizvoda, u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti potrošača.

Saobraznost Proizvoda

Pretpostavlja se da je isporučeni Proizvod saobrazan Ugovoru o prodaji:

 • ako odgovara opisu objavljenom u Elektronskoj prodavnici;
 • ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu Proizvoda iste vrste;
 • ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod proizvoda iste vrste i što Korisnik može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu proizvoda.

Ako isporučeni Proizvod nije saobrazan ugovoru, Korisnik koji nas je obavestio o nesaobraznosti (popunjavanjem Reklamacionog formulara i slanjem fotografije Proizvoda), ima pravo da zahteva od nas da otklonimo nesaobraznost, bez naknade, odnosno da zahteva od nas odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine Ugovor o prodaji.

Korisnik ne može da raskine Ugovor o prodaji ako je nesaobraznost Proizvoda neznatna.

Reklamacije i vraćanje Proizvoda

Ostvarivanje prava zbog nesaobraznosti robe

Molimo Vas da prilikom prijema pregledate Proizvode i pripadajuću dokumentaciju. Ukoliko prilikom preuzimanja Proizvoda od kurirske službe ustanovite vidno oštećenje Proizvoda ili pakovanja ili nakon otvaranja paketa ustanovite da su Proizvodi fizički oštećeni, neophodno je da u roku od 24h kontaktirate kurirsku službu i sa njima napravite zapisnik o oštećenju.

Korisnik može dostaviti svoju reklamaciju Trgovcu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema Proizvoda („Reklamacija“).

Reklamacija se podnosi popunjavanjem Reklamacionog formulara sa detaljnim objašnjenjem u čemu se sastoji nesaobraznost, a koji je potrebno poslati u elektronskoj formi na i-mejl adresu . Reklamacioni formular ćemo Vam poslati zajedno sa Potvrdom slanja.

Ukoliko je plaćanje obavljeno korišćenjem platnih kartica Visa, Mastercard, Maestro i American Express, Korisnik je dužan da u Reklamaciji navede i podatak iz potvrde o uspešno obavljenom plaćanju (TRANSACTION_ID, AUTH_CODE).

Trgovac je u obavezi da u roku od 48h od prijema potvrdi Korisniku da je dobio Reklamaciju i da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema Reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Korisniku na izjavljenu Reklamaciju. Odgovor na Reklamaciju mora da sadrži odluku o prihvatanju Reklamacije, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje Reklamacije, koji ne može biti duži od 8 (osam) dana.

Trgovac neće uvažiti Reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, kao ni Reklamacije koje nisu podnete od strane Korisnika ili lica ovlašćenog za zastupanje Korisnika.

U slučaju da je Reklamacija uvažena, Korisnik je dužan da Trgovcu vrati nesaobrazni Proizvod putem kurirske službe koja je Korisniku isporučila robu (JP Pošta Srbije), o trošku Trgovca.

Zaštita autorskih prava i drugih prava intelektualne svojine

Sadržaj na Portalu Vogue Adria može biti zaštićen autorskim pravima. Sadržaj objavljen na Portalu Vogue Adria ne sme se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Trgovca odnosno vlasnika Portala Vogue Adria, ili na bilo koji način kojim se može prouzrokovati šteta Portalu Vogue Adria ili bilo kom trećem licu u skladu sa propisima.

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na Portalu Vogue Adria povređuje Vaše autorsko ili drugo pravo ili interes možete od odgovornog urednika zahtevati objavu odgovora ili ispravke, odnosno otklanjanja navodne povrede. Obaveštenje o eventualnoj povredi mora da sadrži opis, vrstu i prirodu neistinitosti, nepotpunosti ili netačnosti prenosa sadržaja, odnosno druge povrede, lokaciju (URL adresa) ili druge informacije dovoljne za identifikaciju predmetnog sadržaja, kao i predlog za otklanjanje povrede.

Molimo Vas da imate u vidu da je svako dalje umnožavanje ili korišćenje Proizvoda u komercijalne svrhe bez izričite Trgovca zabranjeno. Svako postupanje na drugačiji način smatraće se povredom Opštih uslova i Ugovora o prodaji, a Trgovac će imati pravo na naknadu prouzrokovane štete.

Vogue je oznaka brenda zaštićena pravom žiga na teritoriji Republike Srbije.

Rešavanje eventualnih sporova

Eventualni spor između nas i Korisnika može se rešiti i vansudskim putem (posredovanjem ili arbitražom).

Pokretanje i vođenje postupka vansudskog rešavanja spora, ne isključuje niti utiče na ostvarivanje prava Korisnika na sudsku zaštitu.

Zaštita podataka o ličnosti

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada).

Detaljne informacije o obradi podataka o ličnosti možete pročitati u našoj politici privatnosti.

Ostalo

Trgovac se obavezuje da Vam obezbedi korišćenje Elektronske prodavnice u okviru svojih tehničkih mogućnosti, s tim što zadržava pravo da, bez posebne najave, zbog radova na sistemu ili drugih potreba održavanja privremeno obustavi pružanje usluga, delimično ili u celosti, sve dok za tim postoji opravdana potreba.

Korisnik samostalno odgovara za svoje postupke prilikom korišćenja Elektronske prodavnice kao i za sadržaj svoje komunikacije sa trećim licima i sadržaje koje učini javno dostupnim putem Elektronske prodavnice.

Trgovac ne odgovara za štetu koju Korisnik ili treće lice pretrpi usled:

 • otežanog prenosa ili povremenih privremenih prekida u pružanju usluga, koji su uzrokovani interferencijom, atmosferskim prilikama, fizičkim preprekama i uopšte razlozima koji uzrokuju varijabilnost kojoj je podložna tehnologija žičnog ili bežičnog povezivanja;
 • preopterećenja, kašnjenja ili grešaka u funkcionisanju na koje mi ne možemo objektivno da utičemo;
 • neovlašćenog korišćenja usluga od strane Korisnika;
 • vršenja svih vrsta finansijskih i ostalih poslovnih transakcija od strane Korisnika;
 • privremene ili trajne suspenzije pružanja internet usluga propisanih odredbama ovih Opštih uslova ili zakonom;
 • korišćenja nestandardne opreme od strane Korisnika;
 • preseljenja Korisnika na drugu lokaciju sa koje nije moguć pristup Elektronskoj prodavnici;
 • dejstva više sile ili drugih uzroka koji su van naše kontrole;
 • trajnog prestanka obavljanja delatnosti pružanja usluge daljinske trgovine.

Izmene Opštih uslova

Svaki korisnik usluga Portala Vogue Adria dužan je da pročita Opšte uslove i da ih se pridržava.

Zadržavamo pravo da vršimo izmene i dopune Opštih uslova. S tim u vezi, obavezujemo se da Korisnika na pogodan način obavestimo o izmenama Opštih uslova najmanje 8 (osam) dana pre stupanja izmena na snagu.

Važenje Opštih uslova

Opšti uslovi stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja i primenjivaće se od 08.03.2024. godine.

Select currency