Povrat proizvoda

Molimo vas da pregledate proizvode i prateću dokumentaciju prilikom primitka. Ako primijetite vidljive štete na proizvodu ili pakiranju tijekom isporuke ili otkrijete fizičke oštećenja proizvoda nakon otvaranja paketa, potrebno je da kontaktirate kurirsku službu unutar 24 sata i s njima izradite zapisnik o oštećenju.

Korisnik može podnijeti reklamaciju Trgovcu u roku od 8 (osam) dana od dana primitka proizvoda (“Reklamacija”).

Za podnošenje Reklamacije, molimo vas da ispunite Reklamacijski obrazac s detaljnim objašnjenjem nesaobraznosti i pošaljete ga elektronički na e-mail adresu . Reklamacijski obrazac poslat ćemo vam zajedno s Potvrdom o slanju.

Ako je plaćanje obavljeno putem kreditnih kartica Visa, Mastercard, Maestro ili American Express, Korisnik je dužan u Reklamaciji navesti i podatke iz potvrde o uspješnom plaćanju (TRANSACTION_ID, AUTH_CODE).

Trgovac je dužan potvrditi Korisniku primitak Reklamacije unutar 48 sati te odgovoriti Korisniku na izjavljenu Reklamaciju pismeno ili elektronički najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana primitka Reklamacije. Odgovor na Reklamaciju mora sadržavati odluku o prihvaćanju Reklamacije, objašnjenje zahtjeva Kupca te konkretan prijedlog i rok za rješavanje Reklamacije, koji ne može biti dulji od 8 (osam) dana.

Trgovac neće uzeti u obzir Reklamacije koje su nejasne, nepotpune ili podnesene izvan roka, kao ni Reklamacije koje nisu podnesene od strane Korisnika ili osobe ovlaštene za zastupanje Korisnika. Ako je Reklamacija prihvaćena, Korisnik je dužan vratiti nesaobrazni proizvod Trgovcu putem kurirske službe koja je Korisniku dostavila robu (JP Pošta Srbije), o trošku Trgovca.

Select currency