Povračilo izdelka

Prosimo vas, da ob pregledu preverite izdelke in pripadajočo dokumentacijo ob prejemu. Če opazite vidno poškodbo izdelka ali embalaže med dostavo ali ugotovite fizično poškodbo izdelkov po odprtju paketa, je nujno, da v roku 24 ur stopite v stik s kurirsko službo in z njimi sestavite zapisnik o poškodbi.

Kupec lahko vloži reklamacijo trgovcu v roku 8 (osem) dni od dneva prejema izdelka (“Reklamacija”).

Za vložitev Reklamacije izpolnite Reklamacijski obrazec s podrobnim pojasnilom nesaobraznosti in ga pošljite elektronsko na e-poštni naslov . Reklamacijski obrazec vam bomo poslali skupaj s Potrdilom o pošiljanju.

Če je plačilo opravljeno z uporabo kreditnih kartic Visa, Mastercard, Maestro ali American Express, mora kupec v Reklamaciji navesti tudi podatke iz potrdila o uspešnem plačilu (TRANSACTION_ID, AUTH_CODE).

Trgovec je dolžan v roku 48 ur po prejemu potrditi kupcu, da je prejel Reklamacijo, in nanjo odgovoriti pisno ali elektronsko najkasneje v roku 8 (osem) dni od dneva prejema Reklamacije. Odgovor na Reklamacijo mora vsebovati odločitev o sprejetju Reklamacije, pojasnilo zahteve kupca in konkretne predloge ter rok za rešitev Reklamacije, ki ne sme biti daljši od 8 (osem) dni.

Trgovec ne bo upošteval Reklamacij, ki so nejasne, nepopolne ali vložene prepozno, prav tako ne Reklamacij, ki niso vložene s strani kupca ali pooblaščene osebe za zastopanje kupca. Če je Reklamacija sprejeta, mora kupec nesaobrazni izdelek vrniti trgovcu preko kurirske službe, ki je kupcu dostavila blago (JP Pošta Srbije), na stroške trgovca.

Select currency