Isporuka

Vreme isporuke zavisi od dostupnosti Proizvoda na stanju. U slučaju da je konkretan Proizvod dostupan na stanju mi ćemo izvršiti slanje tog Proizvoda Korisniku odmah nakon što Vam pošaljemo Potvrdu slanja. Mi nećemo odgovarati ukoliko isporuku Proizvoda nismo izvršili na vreme jer je Korisnik propustio da dostavi prethodno tražene instrukcije za isporuku Proizvoda ili podatke neophodne za realizaciju ugovora o kupovini, niti ukoliko je isporuka Proizvoda onemogućena okolnostima koji su van naše kontrole, kao što su zatvaranje granica, štrajk kurirskih službi, epidemija virusa i dr. Mi isporučujemo Proizvode Korisniku korišćenjem usluga JP Pošta Srbije za teritoriju Republike Srbije i kada se Proizvod isporučuje u inostranstvo. Proizvodi se isporučuju na teritoriji Republike Srbije u roku od 2 (dva) radnih dana od dana slanja poručenih Proizvoda (koji su naznačeni u Potvrdi slanja) odnosno, u roku od 5 (pet) radnih dana od dana slanja poručenih Proizvoda (koji su naznačeni u Potvrdi slanja) u slučaju kada se Proizvodi isporučuju u inostranstvo. Troškove isporuke Proizvoda troškove snosite Vi (uključujući, sve troškove carine, poreza i ostale troškove koji se mogu pojaviti). Troškovi isporuke Proizvoda će biti naplaćeni istovremeno sa cenom.

U svakom slučaju, Korisnik će u Potvrdi slanja biti informisan o dodatnim troškovima koji padaju na njegov teret.

Do trenutka preuzimanja Proizvoda od strane Korisnika, rizik za slučajnu propast i oštećenje, odnosno gubitak Proizvoda tokom isporuke Proizvoda snosimo mi, odnosno prevozilac. U trenutku preuzimanja Proizvoda od strane Korisnika rizik za slučaju propast i oštećenje Proizvoda prelazi na Korisnika. Kako bismo mogli da Vam izvršimo isporuku Proizvoda na vreme neophodno je da nam prilikom poručivanja Proizvoda dostavite sledeće podatke ime i prezime, pol, mesto i adresa za isporuku/mesto i adresa prebivališta, broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona i i-mejl adresu. U cilju isporuke Proizvoda u obavezi smo da određene podatke o ličnosti podelimo sa kurirskom službom koja vrši dostavu Proizvoda. U suprotnom, bićemo onemogućeni da Vam isporučimo Proizvod.

Nemogućnost isporuke

Ako je nemoguće isporučiti Proizvod (npr. niste pronađeni na adresi za isporuku robe), porudžbina će biti vraćena Trgovcu. Biće Vam ostavljena poruka sa podacima o tome gde se Proizvodi koje ste poručili nalaze i šta je potrebno da učinite da biste ih preuzeli. Ako nakon 30 (trideset) dana od datuma kada je Vaša porudžbina bila raspoloživa za isporuku ista nije isporučena iz razloga za koje ne snosimo odgovornost, pretpostavićemo da želite da raskinete Ugovor o kupovini. Smatraće se da je Ugovor o kupovini raskinut prvog dana nakon isteka napred pomenutog roka od 30 (trideset) dana. Usled raskidanja Ugovora o kupovini biće Vam vraćene sve uplate koje smo primili od Vas, osim troškova isporuke koje smo snosili mi (na teritoriji Republike Srbije), odnosno Vi (za isporuke u inostranstvu) u roku od 30 (trideset) dana od datuma raskidanja Ugovora o kupovini robe.

Select currency