Dostava

Vrijeme isporuke ovisi o dostupnosti proizvoda na stanju. U slučaju da je određeni proizvod dostupan na stanju, odmah nakon slanja potvrde slanja izvršit ćemo slanje tog proizvoda korisniku. Nećemo biti odgovorni ako nismo izvršili isporuku proizvoda na vrijeme jer je korisnik propustio dostaviti prethodno tražene upute za isporuku proizvoda ili podatke potrebne za izvršenje ugovora […]

Uvjeti korištenja

Privredno društvo MEDIA 3.0 PUBLISHING d.o.o. Beograd – Savski venac (u daljem tekstu: „Trgovac“, „mi“, „nas“, „naša“, „našom“, „nam“) sa sedištem na adresi Svetog Nauma 1, 11000 Beograd, Republika Srbija, matični broj: 21860476, PIB: 113401527, delatnost i šifra delatnosti: 5814 – Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja, adresa za prijem elektronske pošte: [email protected] adresa web sajta: […]

Politika privatnosti

I. Opšti podaci i podaci o rukovaocu koji obrađuje podatke o ličnosti Poštovani potrošači, Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti pre nego što obavite kupovinu časopisa. U postupku kupovine na našoj web stranici i online shop-u saglašavate se sa Politikom privatnosti i potvrđujete da ste je pročitali, da ste razumeli uslove pod kojima obrađujemo […]

Povrat proizvoda

Molimo vas da pregledate proizvode i prateću dokumentaciju prilikom primitka. Ako primijetite vidljive štete na proizvodu ili pakiranju tijekom isporuke ili otkrijete fizičke oštećenja proizvoda nakon otvaranja paketa, potrebno je da kontaktirate kurirsku službu unutar 24 sata i s njima izradite zapisnik o oštećenju. Korisnik može podnijeti reklamaciju Trgovcu u roku od 8 (osam) dana […]

Odaberi valutu